top of page

Wat moet je met goede voornemens ?


Je ziet het overal, die grappige, soms spitsvondige korte teksten in sloganvorm. Ze hebben de bedoeling je aan te zetten jouw voornemens om te zetten in daden. Maar ja, éénmaal je dat tijdschift of weekblad waarin dat tekstje, stond hebt uitgelezen, gaat ook die slogan uit je hoofd. In Zomergem heeft men hiervoor een oplossing bedacht. Schrijf al je voornemens eens uit en stuur dan een mailtje naar info@frontloop.be Wij maken een mooi ontwerp en zetten je voornemens om in kleefletters die op jouw wand kunnen aangebracht worden. Zo wordt je er steeds aan herinnerd. As simple as that.


5 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page